SIX Swiss Exchange

    2458

    Giełda Papierów Wartościowych w Szwajcarii, dawniej SWX Swiss Exchange. Giełda została założona w 1850 roku i zlokalizowana jest w Zurychu. Głównym indeksem jest Swiss Market Index (SMI) skupiający 20 największych pod względem kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie w Zurychu.

    FP Markets
    Day Trader
    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.