Silver

    1724

    Angielska nazwa srebra. Kontrakty terminowe na srebro to jedne z najpopularniejszych instrumentów pochodnych na rynku towarowym. Srebro jest jednym z trzech najpopularniejszych surowców wśród inwestorów, obok złoto i ropy naftowej i jest notowane na giełdach całego świata.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.