Siatka Ganna

    1803

    Narzędzie analizy technicznej stworzone przez W. D. Ganna służące do wyznaczania wsparć i oporów. Siatkę Ganna tworzy zestaw linii nachylonych pod kątem 45 stopni i wzajemnie przecinających się.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.