Shenzhen Stock Exchange

    2341

    Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen, SZSE. Giełda została założona w 1987 roku, jednak formalnie powstała 1 grudnia 1990 roku. Czwarta największa giełda Azji (po giełdach w Tokio, Szanghaju i Hong Kongu). Najważniejszym indeksem jest SZSE Component Index skupiający 40 największych spółek notowanych na giełdzie w Shenzhen.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.