Shanghai Stock Exchange

    1755

    Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju, SSE. Giełda została założona 26 listopada 1990 roku. Druga najważniejsza giełda Azji (po Tokyo Stock Exchange). Najważniejszym indeksem jest SSE Composite skupiający niemal wszystkie spółki notowane na giełdzie w Szanghaju, będący wskaźnikiem kondycji chińskiej gospodarki.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.