Sell stop

    2036

    Zlecenie to stosowane jest w momencie, gdy przewidywany jest mocny spadek kursu danego instrumentu po przekroczeniu ustalonego poziomu cenowego. Jest to zlecenie sprzedaży danego instrumentu po cenie niższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia oczekiwań, pozwala na osiągnięcie zysków przy mniejszym ryzyku, ponieważ pozycja otwierana jest dopiero po przełamaniu istotnego poziomu cenowego.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.