Sell limit

    Zlecenie to stosowane jest w momencie, gdy przewidywany jest chwilowy wzrost ceny do pewnego poziomu, po którym oczekiwane jest odbicie i powrót ceny do trendu spadkowego. Jest to zlecenie sprzedaży danego instrumentu po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia tych oczekiwań, czyli spadku ceny po przewidywanym wzroście, pozwala to na osiągnięcie większych zysków z pozycji.

    Występuje w poniższych artykułach:

    FP Markets
    Day Trader
    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.