SEK

    1954

    Kod ISO korony szwedzkiej, czyli oficjalnego środka płatniczego w Szwecji. Historia korony szwedzkiej sięga 1875 roku, kiedy to utworzona została Skandynawska Unia Monetarna, do której należała także Norwegia oraz Dania. Unia po czasie uległa rozpadowi i tak powstały osobne korony dla wszystkich trzech państw. Wyłącznym emitentem korony szwedzkiej jest Szwedzki Bank Narodowy (Swedish National Bank).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.