SDAX

    2293

    Indeks Giełdowy 50 małych spółek notowanych na Deutsche Boerse we Frankfurcie nad Menem. Pod uwagę brane są akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym frankfurckiej giełdy z pominięciem 80 spółek notowanych w indeksach DAX oraz mDAX. Po raz pierwszy opublikowany 21 czerwca 1999 roku.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.