Ryzyko walutowe

    1679

    Ryzyko związane z możliwością wahań wartości jednej waluty w stosunku do innej (innych) walut. Wahania kursu walutowego mogą doprowadzić zarówno do zysku jak i do straty. Na wahaniach kursowych starają się zarabiać spekulanci i inwestorzy operujący na rynku walutowym.

    Transakcje zawiera w ultrakrótkim horyzoncie inwestycyjnym, trwającym od kilkunastu sekund do kilku minut. Posługuje się różnymi systemami transakcyjnymi opartymi wyłącznie na wskazaniach analizy technicznej. Jego styl tradingu jest bardzo czasochłonny, przez co przy komputerze spędza wiele godzin, zawierając każdego dnia od kilku do kilkudziesięciu transakcji. Dzięki znacznej liczbie składanych zleceń, scalper efekty swoich zmagań rynkowych widzi praktycznie natychmiast.