RVI

    1897

    Relative Vigor Index, wskaźnik relatywnego wigoru. Wskaźnik analizy technicznej przypomina swoją budową Relative Strength Index (RSI). Obrazuje stosunek siły popytu do siły podaży. Obliczany jest na podstawie wartości generowanych przez 10 okresową prostą średnią kroczącą (Simple Moving Average, SMA 10) oraz cen otwarcia, zamknięcia, ceny maksymalnej, a także ceny minimalnej.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.