RON

    1885

    Kod ISO leja rumuńskiego, czyli oficjalnego środka płatniczego w Rumunii. W nowej odsłonie wprowadzony w połowie 2005 roku po denominacji w stosunku 10 000:1. Wyłącznym emitentem leja rumuńskiego jest Narodowy Bank Rumunii (National Bank of Romania, BNR).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.