Rekwotowanie

    2839

    Odrzucenie przez dealing desk brokera zlecenia złożonego przez inwestora po cenie aktualnej w momencie składania zlecenia i przedstawienie nowej, gorszej ceny realizacji zlecenia. Nową cenę inwestor może przyjąć lub odrzucić. Rekwotowania stosują wyłącznie brokerzy posiadający dealing desk, czyli brokerzy działający na zasadach MM (Market Maker). Rekwotowanie wynika z faktu, że broker MM stara się zabezpieczyć transakcję klienta, co powoduje opóźnienia.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.