RBNZ

    1887

    Reserve Bank of New Zeland, czyli Bank Rezerw Nowej Zelandii. Bank centralny Nowej Zelandii z siedzibą w Wellington założony w 1934 roku. Jest wyłącznym emitentem dolara nowozelandzkiego. Jeden z najważniejszych banków centralnych świata.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.