Rachunek kapitałowy bilansu płatniczego

    1738

    Przedstawia zestawienie inwestycji zagranicznych w danym kraju z inwestycjami zagranicznymi tego kraju (przykładowo jest to zestawienie inwestycji obcokrajowców w Polsce i inwestycji polskich rezydentów poza granicami Polski).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.