Punkty swapowe

    3003

    Różnica pomiędzy kursem walutowym terminowym a kursem walutowym spot. Punkty swapowe odzwierciedlają dysparytet stóp procentowych pomiędzy różnymi walutami. W przypadku gdy posiadamy pozycję krótkę, a stopa procentowa waluty kwotowanej jest wyższa niż waluty bazowej punkty swapowe są dopisywane na nasz rachunek. W przypadku niewielkich różnic w stopach procentowych zdarzają się sytuacje, że zarówno dla pozycji krótkiej jak i długiej punkty swapowe są ujemne.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.