Punkt bazowy

    1787

    Na rynku Forex odpowiednik pipsa (jeżeli kwotowanie podawane jest do czterech miejsc po przecinku), czyli czwartego miejsca po przecinku w kwotowaniu pary walutowej (0,0001), wyjątkiem są pary walutowe z jenem japońskim, gdzie punktem bazowym jest drugie miejsce po przecinku (0,01). Jeżeli kwotowanie podawane jest do pięciu miejsc po przecinku, punkt bazowy stanowi 1/10 pipsa. Punkt bazowy jest więc najmniejszą możliwą zmianą ceny instrumentu.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.