PSI 20

    1729

    Portuguese Stock Index. Główny indeks giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Lizbonie, funkcjonującej jako Euronext Lisbon – część grupy giełdowej NYSE Euronext. Indeks skupia 20 spółek o najwyższej kapitalizacji spośród spółek notowanych na głównym rynku giełdy. Pierwsza publikacja indeksu miała miejsce 31 grudnia 1992 roku.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.