Prowizja

    1984

    Commision. Niektórzy brokerzy Forex/CFD oraz wszystkie domy maklerskie pobierają prowizję handlową. Prowizja pobierana jest bezpośrednio z rachunku transakcyjnego za każdą otwartą oraz zamkniętą transakcję. Zwykle prowizja pobierana jest jako procent wartości transakcji. Dokładna wartość prowizji różni się w zależności od instrumentu finansowego oraz oferty brokera. Wysokość prowizji można znaleźć na stronach internetowych pośredników handlowych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.