Produkcja przemysłowa

    1800

    Wskaźnik makroekonomiczny śledzący dynamikę poziomu produkcji sektora przemysłowego (w tym dostawców energii elektrycznej, spółek gazowych, kopalni). Produkcja przemysłowa jest ściśle związana z cyklem koniunkturalnym, dlatego jest istotna dla inwestorów wszystkich rynków finansowych. Produkcja przemysłowa niektórych państw, przede wszystkim USA i Chin ma wpływ na notowania na całym świecie.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.