PKB nominalny

    2858

    Produkt Krajowy Brutto wyrażony według bieżącej wartości pieniądza. Innymi słowy jest to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce danego kraju obliczona według bieżącej wartości pieniądza. Zmiany cen bieżących (inflacja oraz deflacja) mają wpływ na wartość nominalnego PKB. Wartość PKB wyrażona jest w cenach obowiązujących w momencie wytworzenia danych dóbr i usług.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.