Pip

    1855

    Skrót od angielskiego określenia Price Interest Point. W Polsce określany mianem pipsa. Jest to minimalna wartość zmiany ceny danego instrumentu finansowego. W przypadku rynku walutowego pipsem jest czwarte miejsce po przecinku 0,0001. Wyjątkiem są pary z jenem japońskim, w przypadku których pipsem jest drugie miejsce po przecinku 0,01. Pips w przypadku innych instrumentów zależy od dokładności ich kwotowania, mogą to być jedności, dziesiętne lub setne.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.