Payrolls

    2140

    Non-farm payrolls. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Najważniejsza dla inwestorów informacja płynąca z raportu z rynku pracy w USA. Wyniki lepsze od prognoz wzmacniają amerykańskiego dolara i miejscowy rynek akcyjny. Sześć odczytów z rzędu powyżej 160 tysięcy wskazuje na dobrą kondycję gospodarki USA.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.