Otwarcie pozycji

    1896

    Wejście inwestora w pozycję na danym instrumencie finansowym, niezależnie od tego, czy gra on na wzrost czy na spadek wartości instrumentu. W przypadku rynku akcyjnego jest to kupno akcji lub otwarcie transakcji krótkiej sprzedaży. W przypadku kontraktów CFD i rynku walutowego i kontraktów terminowych jest to zakup kontraktu lub sprzedaż kontraktu. W przypadku opcji jest to kupno lub sprzedaż opcji kupna albo kupno lub sprzedaż opcji sprzedaży.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.