Oscylator

    1781

    Specjalne narzędzie analizy technicznej, które służy do wyznaczania panujących na rynku trendów (choć nie tylko). Jego skuteczność jest dość niska, jednak wychwytuje istotne ruchy cenowe. Zwykle wartości wskaźnika prezentowane są na osobnym wykresie i osobnej skali poniżej wykresu cenowego. Zazwyczaj stosowane są w połączeniu z innymi oscylatorami i wskaźnikami, tworząc system inwestycyjny.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.