Opcje

    2206

    Jeden z rodzajów instrumentów pochodnych, czyli instrumentów finansowych, których wartość oparta jest o wartość danego instrumentu bazowego. Istnieją dwa typy opcji – opcja kupna oraz opcja sprzedaży, a każdy z nich można zarówno kupić jak i sprzedać. Ponadto istnieje kilka rodzajów opcji, które dzieli się na opcje amerykańskie, europejskie oraz egzotyczne. Różnią się one możliwością wykupu, czasem wygaśnięcia, sposobem obliczania wartości itp.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.