On Balance Volume

    1824

    OBV, równowaga wolumenu. Wskaźnik analizy technicznej przedstawiający kumulację wolumenu obrotów w czasie z uwzględnieniem wartości dodatnich i ujemnych, w zależności od zmiany kursu zamknięcia w trakcie trwania danej sesji (w przypadku wzrostu względem ceny odniesienia wolumen jest dodawany, a w przypadku spadku względem ceny odniesienia wolumen jest odejmowany).

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.