OMX

    2195

    Szwedzko – fińska firma finansowa, powstała w 2003 roku. W skład grupy OMX wchodzą giełdy w Kopenhadze, Sztokholmie, Helsinkach, Tallinie, Rydze, Wilnie, Reykjaviku, Erywaniu oraz Oslo. W 2007 roku wykupiona za 3,7 miliarda dolarów przez NASDAQ, od tego czasu część grupy NASDAQ OMX.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.