OMX Copenhagen 20

    1785

    OMXC 20. Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Kopenhadze (Copenhagen Stock Exchange), wchodzącej w skład grupy giełdowej NASDAQ OMX Group. Indeks oblicza się na podstawie cen akcji 20 największych spółek giełdy.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.