Offer

    2009

    Inaczej cena ask. Cena, po której otwierana jest transakcja kupna oraz zamykana jest transakcja sprzedaży. Przeciwieństwem ceny offer jest cena bid. Różnica pomiędzy cenami offer i bid to spread.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.