Odchylenie standardowe

    1827

    Standard Deviation. Narzędzie analizy technicznej. Statystyczna miara zmienności kursu wykorzystywana jako pomocniczy wskaźnik analizy wykresów cenowych. Wskaźnik opiera się na założeniu, że lokalne maksima kształtują się w towarzystwie dużej zmienności wahań, co wpływa na wzrost wartości wskaźnika.

    FP Markets
    Analityk Techniczny
    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.