NZD

    2121

    Kod ISO dolara nowozelandzkiego, czyli oficjalnego środka płatniczego w Nowej Zelandii oraz na jej terytoriach zależnych i w państwach stowarzyszonych. Wprowadzony w 1967 roku w zastępstwie funta nowozelandzkiego. Wyłącznym emitentem dolara nowozelandzkiego jest Bank Rezerw Nowej Zelandii (Reserve Bank of New Zeland, RBNZ).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.