Non-Farm Employment Change

    1724

    Non-farm payrolls. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Najważniejsza dla inwestorów informacja płynąca z raportu z amerykańskiego rynku pracy. Wyniki lepsze od prognoz wzmacniają amerykańskiego dolara i miejscowy rynek akcyjny. Sześć odczytów NFP z rzędu powyżej 160 tysięcy wskazuje na dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.