NOK

    1917

    Kod ISO korony norweskiej, czyli oficjalnego środka płatniczego w Norwegii. Historia korony norweskiej sięga 1875 roku, kiedy to utworzona została Skandynawska Unia Monetarna, do której należała także Szwecja oraz Dania. Unia po czasie uległa rozpadowi i tak powstały osobne korony dla wszystkich trzech państw. Wyłącznym emitentem korony norweskiej jest Bank Norwegii (Norges Bank).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.