Nienormalne warunki rynkowe

    2010

    Nietypowe warunki rynkowe mają zwykle związek z bardzo dużą zmiennością lub z lukami cenowymi. Duża zmienność wynika zwykle z publikacji danych makroekonomicznych znacznie odbiegających od prognoz rynkowych bądź zdarzeń losowych. Luki cenowe wynikają z kolei z bardzo małej płynności lub z nietypowych wydarzeń mających miejsce poza godzinami handlu.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.