Niedźwiedź

    1942

    Niedźwiedzie to uczestnicy rynku finansowego, którzy grają na zniżkę danego instrumentu, czyli osoby zakładające, że wartość danego instrumentu spadnie. Jeżeli osoby te przeważają nad osobami grającymi na zwyżkę, czyli wzrost wartości instrumentu, mamy do czynienia z rynkiem niedźwiedzia, czyli spadkiem wartości instrumentu.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.