NBP

    2018

    Narodowy Bank Polski. Polski bank centralny będący wyłącznym emitentem polskiego złotego (PLN). Siedziba Narodowego Banku Polskiego znajduje się na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Bank został założony w 1945 roku, zastępując w obowiązkach banku centralnego Bank Polski Spółka Akcyjna. Narodowy Bank Polski odpowiada za utrzymanie stabilnego poziomu cen, wspieranie polityki gospodarczej rządu, prowadzenie rezerw i działalności dewizowej, regulowanie płynności banków i ich refinansowanie (utrzymanie stabilności sektora bankowego) i wiele innych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.