MXN

    1731

    Kod ISO waluty peso, czyli oficjalnego środka płatniczego w Meksyku. Historia meksykańskiego peso sięga połowy XIX wieku. Wyłącznym emitentem meksykańskiego peso jest Bank Meksyku (Bank of Mexico, BoM).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.