mWIG 40

    1989

    Warszawski Indeks Giełdowy 40 średnich spółek. Pod uwagę brane są akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z pominięciem 20 spółek notowanych w indeksie WIG 20. Indeks mWIG 40 publikowany jest od 17 marca 2007 roku, kiedy to zastąpił indeks MIDWIG.Jest to indeks typu cenowego – brane pod uwagę są jedynie ceny zawartych transakcji.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.