Moving Average

    1664

    MA, średnia krocząca. Metoda statystyczna używana do analizy wykresów cenowych. Podstawowy i jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących, a dwie najczęściej wykorzystywane to prosta średnia krocząca oraz wygładzona średnia krocząca. Średnia krocząca może być obliczana z cen otwarcia, zamknięcia, ceny maksymalnej lub ceny minimalnej z dowolnej ilości okresów.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.