Moving Average of Oscillator

    1712

    Wskaźnik analizy technicznej opierający się na innych wskaźnikach technicznych, obliczający różnicę wartości pomiędzy danym wskaźnikiem oraz jego średnią kroczącą. Najczęściej obliczany na podstawie wartości wskaźnika MACD (Moving Average Convergence Divergence).

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.