Moscow Exchange

    1887

    Dokładnie The Moscow Exchange Group. Największa grupa giełdowa Rosji, powstała 19 grudnia 2011 roku w wyniku połączenia Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) oraz Russian Trading System (RTS).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.