Moody’s

  1809

  Agencja Moody’s (Moody’s Corporation, NYSE: MCO). Agencja ratingowa zapewniająca ratingi kredytowe oraz badania dotyczące instrumentów dłużnych i papierów wartościowych. Jedna z „wielkiej trójcy” agencji ratingowych, obok Fitch Ratings i Standard & Poor’s. Założona w 1909 roku. Ratingi publikowane przez Moody’s mają bardzo duży wpływ na sytuację na rynkach finansowych.

  Występuje w poniższych artykułach:

  Retro S.A.
  Ekonomista
  Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.