Money Flow Index

    1910

    MFI, indeks przepływów pieniężnych. Wskaźnik analizy technicznej mierzący wielkość strumieni pieniężnych wpływających i wypływających z rynku. Konstrukcja MFI zbliżona jest do wskaźnika Relative Strength Index, jednak poza zmianą ceny bierze pod uwagę także wolumen. Wartości wskaźnika ponad 80 wskazują na wykupienie rynku, a wartości poniżej 20 są sygnałem wyprzedania rynku.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.