Momentum

    1981

    Wskaźnik analizy technicznej wyznaczający poziomy wykupienia oraz wyprzedania rynku na podstawie pędu ceny. Obliczany jest jako różnica ceny zamknięcia sprzed określonej ilości okresów i aktualnej ceny zamknięcia. Oscylator porusza się wokół linii zera. Podobnym wskaźnikiem jest ROC, czyli Rate of Change. Różnica polega na tym, że Momentum wskazuje zmianę ceny jako współczynnik, a ROC jako procent.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.