MM

    Market Maker. Rodzaj modelu działalności brokera, w którym klient dokonuje transakcji bezpośrednio z brokerem MM. Broker pobiera notowania z rynku międzybankowego i na ich podstawie określa własne kursy instrumentów finansowych z odpowiednio szerszym spreadem – spread stanowi zysk brokera. Broker jest więc drugą stroną transakcji i jest jedynym podmiotem dostarczającym płynność na swoją platformę tradingową. Broker w modelu MM może zabezpieczać swoją pozycję lub nie.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.