Margin level

    2119

    Iloraz wartości Equity oraz Margin, czyli stosunek wartości bieżącego salda operacyjnego (ilości środków zdeponowanych aktualnie na rachunku skorygowanych o aktualną wartość otwartych transakcji) i sumy depozytów zabezpieczających wymaganych do utrzymania wszystkich otwartych transakcji. Z reguły spadek margin level do poziomu 100% oznacz tzw. wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call), natomiast spadek margin level do poziomu 30% (wartość ta różni się w zależności od oferty brokera) skutkuje automatycznym zamknięciem najbardziej stratnych pozycji.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.