Majors

    Najważniejsze waluty na rynkach międzynarodowych: dolar amerykański, jen japoński, euro, funt szterling (funt brytyjski), frank szwajcarski, dolar kanadyjski oraz dolar australijski, a także główne pary walutowe składające się z dolara amerykańskiego oraz jednej z wyżej wymienionych walut.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.