Lot

    2548

    Transakcja o wartości 100 000 jednostek waluty bazowej (czyli pierwszej waluty w parze). Przykładowo jeden lot pary EUR/USD to kupno 100 000 euro za dolary. Lot dzieli się na 10 minilotów (10 000 jednostek) oraz 100 mikrolotów (1 000 jednostek).

    Występuje w poniższych artykułach:

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.