Linia trendu

    1804

    Prosta wyznaczająca kierunek ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Linia trendu spadkowego wyznaczana jest po kolejnych, coraz niższych szczytach. Linia trendu wzrostowego wyznaczana jest po coraz wyżej położonych dołkach. Przełamanie linii trendu jest silnym sygnałem do zajęcia pozycji.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.